فایل های دسته بندی دانلود اقدام پژوهی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت تدوین گزارش اقدام پژوهی

دانلود پاورپوینت تدوین گزارش اقدام پژوهی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی کاهش مشکل جنب و جوش بیش از حد دانش آموزان پایه اول

اقدام پژوهی کاهش مشکل جنب و جوش بیش از حد دانش آموزان پایه اول

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارورزی 2 اقدام پژوهی بصورت word در 19صفحه

دانلود گزارش کارورزی 2 اقدام پژوهی بصورت word در 19صفحه

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله و اقدام پژوهی در رابطه با ، عدم وجود تمرکز حواس و افزایش تمرکز حواس

مقاله و اقدام پژوهی در رابطه با ، عدم وجود تمرکز حواس و افزایش تمرکز حواس

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و همراه بازی و سرگرمی ایجاد کنم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و همراه بازی و سرگرمی ایجاد کنم

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال روانخوانی و روخوانی تعدادی از دانش آموزان کلاسم را برطرف نما

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال روانخوانی و روخوانی تعدادی از دانش آموزان کلاسم را برطرف نمایم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را از آسیب های فضای مجازی ایمن کنم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را از آسیب های فضای مجازی ایمن کنم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی هنرآموز رشته خیاطی

اقدام پژوهی هنرآموز رشته خیاطی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مسائل و مشکلات و همچنین چالش های حوزه آموزش مجازی را در آموزشگاهم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مسائل و مشکلات و همچنین چالش های حوزه آموزش مجازی را در آموزشگاهم مرتفع سازم ؟؟

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی